REGULAMIN


Regulamin sklepu internetowego Delikatesy.opole.pl

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Właściciel

Sklep internetowy Delikatesy Piast działający pod adresem internetowym www.delikatesy.opole.pl oraz jego subdomenach jest własnością APR Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu przy ul. ul. Książąt Opolskich 2/6, kod 45-006 zarejestrowanej w Opolu, pod numerem ewidencji NIP: 754-306-45-80, REGON: 161465665.


2. Regulamin

Realizacja sprzedaży przez Delikatesy.opole.pl oraz sklepy działające w subdomenach Delikatesy.opole.pl odbywa się według zasad tego Regulaminu. Zamówienie składane przez Klienta w delikatesy.opole.pl jest równoznaczne z akceptacją zasad wynikających z Regulaminu i zobowiązuje Klienta do przestrzegania tychże zasad.

3. Wymagania techniczne

Do korzystania z usług Delikatesy.opole.pl niezbędny jest dostęp do Internetu, konto poczty elektronicznej oraz numer telefonu kontaktowego. Konto poczty elektronicznej oraz numer telefonu muszą być własnością Klienta rejestrującego się w serwisie Delikatesy.opole.pl. W celu prawidłowego funkcjonowania serwisu, komputer użytkownika musi mieć włączoną opcję obsługi plików typu "cookie".

II. ZAKUPY W DELIKATESY.OPOLE.PL

1. Działalność

Delikatesy.opole.pl prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia składać można przez strony internetowe Delikatesy.opole.pl lub drogą telefoniczną pod numerem  +48 690 802 802

2. Obszar działania

Usługi oferowane przez Delikatesy.opole.pl dostępne są na terenie miasta Opole.

3. Kupujący

Z oferty Delikatesy.opole.pl mogą korzystać wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 rok życia, posiadające pełną, określoną wg przepisów prawa cywilnego, zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne.

4. Informacje o produktach

Informacje znajdujące się na stronach internetowych Delikatesy.opole.pl o produktach oferowanych do sprzedaży, takie jak: opis, skład, kaloryczność, waga opakowania itp. pochodzą od producentów produktów. Delikatesy.opole.pl dokłada starań, aby były one prawidłowe i aktualne, jednak nie ponosi odpowiedzialności za ich niezgodność ze stanem faktycznym. Przed użyciem produktów Klient ma obowiązek zapoznania się z informacjami zamieszczonymi przez producenta na opakowaniu produktu.

5. Sprzedaż alkoholu

Sprzedaż alkoholu prowadzona jest przez APR Sp. z o.o.. Zamówiony alkohol mają prawo odebrać tylko osoby pełnoletnie. Dostawcy Delikatesy.opole.pl mają prawo poprosić osobę odbierającą zamówienie zawierające alkohol o okazanie dowodu potwierdzającego jej pełnoletniość. W przypadku niemożności odbioru zamówienia przez osobę pełnoletnią lub odmowy okazania dowodu, dostawca Delikatesy.opole.pl zobowiązany jest do nie wydawania alkoholu.

6. Ceny

Ceny towarów oraz koszty dostawy uwidocznione na stronie internetowej Delikatesy.opole.pl są cenami brutto [z VAT], wyrażonymi w złotych polskich.

7. Upusty, promocje i vouchery

Jakiekolwiek upusty cenowe, promocje bądź vouchery, nie mogą być łączone. Bez względu na wartość upustu cenowego kwota do zapłaty za zamówienie uwzględniające udzielone upusty nie może być niższa niż 20 (dwadzieścia) zł. Ze względu na różnice matematyczne wynikające z przeliczania upustów w stosunku do cen netto i brutto, wartość zrealizowanego upustu może być różna od przyznanej wartości upustu maksymalnie o 0,3% (trzy dziesiąte procenta).

8. Vouchery przedpłacone

Osoby prawne posiadające numer REGON mają możliwość nabycia w Delikatesy.opole.pl voucherów przedpłaconych uprawniających do realizacji zakupów w sklepie Delikatesy.opole.pl. Vouchery nie są środkami płatniczymi, a jedynie nośnikiem unikalnego kodu umożliwiającego skorzystanie z przedpłaconej przez przedsiębiorcę oferty. W przypadku korzystania przez Klienta z vouchera przedpłaconego jest on zobowiązany do wykorzystania przy jednym zamówieniu całej przyznanej kwoty. Delikatesy.opole.pl nie będzie dokonywać zwrotu wartości pieniężnych z tytułu niewykorzystanych ofert przedpłaconych. Przy jednym zamówieniu możliwe jest skorzystanie wyłącznie z jednego vouchera przedpłaconego.

9. Oferta handlowa

Zamówienie złożone przez Klienta stanowi Ofertę w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Wysłanie przez Delikatesy.opole.pl do Klienta wiadomości mailowej z potwierdzeniem zakresu realizowanego zamówienia stanowi przyjęcie Oferty w możliwym do realizacji zakresie. Obecność produktów na stronie internetowej Sklepu nie jest jednoznaczna z dostępnością towaru w magazynie i możliwością realizacji zamówienia.

10. Umowa sprzedaży i cena obowiązująca

Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Delikatesy.opole.pl, które jest własnością APR Sp. z o.o., w momencie przekazania Klientowi zamówienia wraz z fakturą VAT  lub paragonem. Dokument sprzedaży jest zawsze zgodny z obowiązującą w chwili akceptacji zamówienia przez Kupującego ceną sprzedaży, bez względu na wybrany termin dostawy.

11. Dostawa i koszty dostawy

 
Przy zamówieniach powyżej, bądź równych, 70 (siedemdziesiąt) zł dostawa jest darmowa. Poniżej tej kwoty, koszt dostawy wynosi 15 (piętnaście) zł.

Nie realizujemy zakupów poniżej 15 zł wartości zamówienia "podstawowych produktów". Przykład: 3x paczka papierosów o łącznej sumie 15 zł nie skutkuje wyjazdem zamówienia. Sklep Delikatesy Piast nie traktuje papierosów i doładowań do telefonów jako "podstawowe produkty"*.

*wszystkie produkty z wykluczeniem papierosów i doładowań do telefonów


III. ZAMÓWIENIE KLIENTA

1. Składanie i akceptacja zamówienia

Zamówienie składa się wybierając z oferty znajdującej się na stronie internetowej Delikatesy.opole.pl i stronach powiązanych produkty oferowane do sprzedaży. Wkładanie produktów do wirtualnego koszyka odbywa się po kliknięciu przycisku "Dodaj do koszyka". Akceptacja całego zamówienia odbywa się po wypełnieniu formularza i kliknięciu przycisku "Potwierdź".

2. Potwierdzenie i realizacja zamówienia

Przyjęcie zamówienia Klienta zostanie potwierdzone drogą elektroniczną lub telefoniczną. Rozpoczęcie realizacji zamówienia może być w uzasadnionych przypadkach uwarunkowane telefoniczną weryfikacją złożonego przez Klienta zamówienia. Delikatesy.opole.pl zastrzega sobie prawo do anulowania złożonego zamówienia.

3. Możliwość zmiany zamówienia

Klient ma możliwość wprowadzenia zmian w swoim zamówieniu wciągu 5 minut od momentu jego potwierdzenia. W przypadku zamówienia na konkretną godzinę (zamówienie z dostawą powyżej 60 min), zmiany muszą być dokonane do godziny przed czasem dostawy. Delikatesy.opole.pl


4. Możliwość anulowania zamówienia

Klient może anulować zamówienie, jednakże musi to nastąpić nie później niż wciągu 5 minut od momentu jego potwierdzenia. W przypadku zamówienia na konkretną godzinę (zamówienie z dostawą powyżej 60 min), Klient może anulować zamówienie nie później niż  godzinę przed czasem dostawy. Delikatesy.opole.pl


5. Termin realizacji dostawy

Termin realizacji dostawy uzależniony jest od preferencji Klienta oraz miejsca dostawy na terenie miasta Opole.
a) Dostawy przez dostawców Delikatesy.opole.pl realizowane są we wszystkie dni robocze oraz weekendy w godzinach 10.00-24.00. Dostępne terminy dostaw określone są każdorazowo w procesie akceptacji zamówienia.

6. Dni wolne

Delikatesy.opole.pl nie realizuje zamówień w dni świąteczne. Delikatesy.opole.pl zastrzega sobie możliwość wyznaczenia dodatkowych dni zamknięcia sklepu. W tych dniach nie będzie można zarezerwować terminu dostawy.

7. Miejsce i termin dostarczenia zakupów

W zależności od preferencji Klienta oraz obszaru miasta, zamówienie zostanie dostarczone pod wskazany przez Klienta adres:
a) wybranego dnia w wybranym przez niego przedziale godzinowym - w przypadku realizacji dostawy przez dostawców Delikatesy.opole.pl
Termin dostawy określony w procesie akceptacji zamówienia jest wyrazem preferencji Klienta. Delikatesy.opole.pl nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niedostarczenie zamówienia w wybranym przez Klienta terminie w wyniku wydarzeń i sytuacji, na które nie ma wpływu.

8. Odmowa realizacji zamówień

Delikatesy.opole.pl zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia w następujących przypadkach:
a) Istnieją wyraźne wątpliwości, co do osoby Klienta
b) Zamówienia nie udało się potwierdzić, a zostało ono uznane przez Delikatesy.opole.pl za wymagające potwierdzenia
c) Klient nie przestrzega zasad Regulaminu
d) Zamówienie nie może być zrealizowane z przyczyn logistycznych

9. Faktura

Do zamówienia dołączana jest faktura VAT obejmująca dostarczane pozycje zamówienia. Klient upoważnia Delikatesy.opole.pl, które są własnością APR Sp. z o.o., do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.

IV. PŁATNOŚCI

1. Sposoby płatności

Klient Delikatesy.opole.pl dokonuje płatności za zakupy w sposób określony na stronie internetowej Sklepu w procesie akceptacji zamówienia.
Możliwe są następujące sposoby dokonania płatności:

- gotówka przy odbiorze

- karta płatnicza przy odbiorze osobistym w sklepie
 
3. Rozliczanie niedopłat

Delikatesy.opole.pl oferuje do sprzedaży produkty o zmiennej wadze (m.in. warzywa, owoce, mięso).Podane na stronie Delikatesy.opole.pl ceny tych produktów, są cenami orientacyjnymi. W związku ze szczególnym charakterem tego typu produktów Delikatesy.opole.pl zastrzega sobie prawo do różnicy w rzeczywistej masie zamówienia. Różnica może siągać 10%. Ostateczna cena towaru o zmiennej wadze określona jest na podstawie jego rzeczywistej wagi. Zarówno waga produktu, jak i jego ostateczna cena uwidocznione są na fakturze VAT.
Klient zamawiając produkt o zmiennej wadze akceptuje jego ostateczną cenę. W przypadku wystąpienia sytuacji, w której opłacone przez Klienta zamówienie, przed określeniem ostatecznej ceny produktów o zmiennej wadze, ma niższą wartość niż wartość określona na fakturze VAT, Klient upoważnia Delikatesy.opole.pl do doliczenia powstałej niedopłaty [związanej ze zmienną wagą produktów] do wartości kolejnego zamówienia i zobowiązuje się do jej zapłaty. Klient może w każdej chwili sprawdzić stan swojego salda w zakładce "Moje konto".

V. DOSTAWA

1. Dostawca

a) Dostawca Delikatesy.opole.pl na żądanie Klienta okaże do wglądu swój dowód osobisty. Dostawca zostawia zamówienie osobie znajdującej się pod adresem wskazanym przez Klienta. Dostawca nie ma możliwości weryfikacji danych osobowych odbiorcy towaru. W przypadku dostawy alkoholu dostawca przekaże zamówienie jedynie osobie pełnoletniej.
b) Dostawca firmy kurierskiej zostawia przesyłkę osobie znajdującej się pod adresem wskazanym przez Klienta. Dostawca nie ma możliwości weryfikacji danych osobowych odbiorcy przesyłki. Delikatesy.opole.pl nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie zamówienia do rąk własnych Klienta.

2. Nieobecność Klienta

a) W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego [w trakcie składania zamówienia] adresem dostawy we wskazanym przedziale godzinowym, pracownik Delikatesy.opole.pl podejmie próbę kontaktu z Klientem drogą telefoniczną. Jeśli możliwe będzie ustalenie nowego terminu dostawy pracownik Delikatesy.opole.pl spróbuje dostarczyć Klientowi towar w terminie późniejszym. W takim wypadku Klient musi liczyć się z dodatkową opłatą w wysokości 15 PLN. Delikatesy.opole.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakość produktów, które z przyczyn leżących po stronie Klienta staną się niemożliwe do późniejszego użytku (produkty łatwo psujące się, produkty świeże, o krótkich terminach ważności itp.). Klient nie może odmówić ich przyjęcia bez zapłaty ceny sprzedaży.
 
3. Odmowa przyjęcia zamówienia


Nieuzasadniona odmowa przyjęcia zamówienia przez Klienta traktowana jest jako naruszenie zasad niniejszego regulaminu. Niekompletność zamówienia nie może być powodem odmowy przyjęcia zamówienia.

VI. REKLAMACJE I ZWROTY

1. Niezgodność przesyłki z zamówieniem/uszkodzenie przesyłki


a) Przy realizacji dostawy przez dostawcę Delikatesy.opole.pl, w razie jej niezgodności ze złożonym zamówieniem, Klient powinien powiadomić o tym dostawcę i odmówić przyjęcia produktów, których nie zamawiał. Przyjęcie dostawy przez Klienta, potwierdzone jego podpisem na formularzu dostawy, traktowane będzie jako potwierdzenie zgodności dostawy ze złożonym zamówieniem.
 
2. Reklamacje, zwroty produktów

a) Klienci Delikatesy.opole.pl mają możliwość zwrotu zakupionego towaru (z wyjątkiem artykułów spożywczych) w terminie 10 dni roboczych od zrealizowanej dostawy bez podania przyczyny zwrotu pod warunkiem, że towary fabrycznie zapakowane nie zostały rozpakowane z oryginalnego opakowania. W celu dokonania zwrotu zakupionego produktu lub produktów należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta sklepu Delikatesy.opole.pl.
b) W przypadku uszkodzenia towaru w czasie transportu lub dostarczenia artykułu z wadą fabryczną, Klient zobowiązany jest skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta po czym może odesłać otrzymany towar i żądać zwrotu należności za niego.
c) W razie niezgodności towaru żywnościowego z umową, kupujący ma prawo żądać wymiany towaru bądź obniżenia jego ceny albo odstąpienia od umowy pod warunkiem, że zawiadomi o tym sprzedawcę w terminie 1 dnia od otwarcia opakowania (jednakże nie później niż przed upływem daty minimalnej trwałości towaru lub jego przydatności do spożycia) w przypadku towaru paczkowanego lub otrzymania towaru sprzedawanego luzem. W celu dokonania reklamacji należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta Delikatesy.opole.pl.
d) Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni. O wyniku jej rozpatrzenia Klient zostanie powiadomiony na piśmie na adres email bądź adres zamieszkania. Brak odpowiedzi we wskazanym terminie zostanie uznany za pozytywne rozpatrzenie reklamacji.
Sklep zwraca Klientowi należność za odesłany/reklamowany towar w ciągu 7 dni, licząc od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, na konto wskazane przez Klienta lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.
e) Delikatesy.opole.pl nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

f) Różnice między rzeczywistym wyglądem produktu, a jego zdjęciem na stronie internetowej Delikatesy.opole.pl nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego towaru.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Obowiązek podawania prawdziwych informacji

Klient korzystający z usług Delikatesy.opole.pl ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym lub fałszywym. Zamówienia zawierające takie treści nie będą realizowane. Delikatesy.opole.pl nie ponosi odpowiedzialności za podanie takich treści.

2. Dostarczenie wiadomości email

Delikatesy.opole.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości przesłanej na wskazany przez Klienta adres email, co może być spowodowane blokowaniem lub usuwaniem emaili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta lub blokowaniem przez administratorów serwerów pocztowych.

3. Refundacje

W przypadku odmowy realizacji zamówienia zgodnie z zapisami Regulaminu lub w przypadku niedostępności produktów zamówionych i opłaconych przez Klienta lub w przypadku anulowania przez Klienta zamówienia wcześniej opłaconego, Delikatesy.opole.pl dokona pełnego zwrotu należnej kwoty na konto wskazane przez Klienta. Klientowi nie będą przysługiwały żadne inne roszczenia z tym związane.

4. Dane osobowe

a) Rejestrując się w serwisie Delikatesy.opole.pl Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez firmę APR Sp. z o.o. jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówień, optymalizacji oferty oraz komunikacji z Klientem.
b) Administratorem Danych Osobowych jest APR Sp. z o.o.k. Niezbędnym przymiotem administratora danych osobowych jest posiadanie kompetencji decyzyjnych w stosunku do danych, które znajdują się w jego dyspozycji. O celach i środkach przetwarzania danych osobowych decyduje Zespół ds. Bezpieczeństwa Delikatesy.opole.pl. Zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) dane osobowe są chronione w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
c) Dane osobowe są przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. Osoby, których dane zostają umieszczone w zbiorze danych mają prawo dostępu do treści tych danych oraz prawo do ich poprawiania.
d) W razie stwierdzenia niezgodności swoich danych ze stanem faktycznym, Klient może samodzielnie dokonać ich korekty na stronie internetowej Delikatesy.opole.pl po uprzednim zalogowaniu się. Klient może zażądać usunięcia swoich danych osobowych poprzez wysłanie takiego żądania z konta email podanego w procesie rejestracji. Delikatesy.opole.pl zastrzega sobie możliwość telefonicznego kontaktu z Klientem w celu weryfikacji autentyczności takiego żądania.
e) Klient wyraża zgodę na otrzymywanie emaili bezpośrednio związanych z realizacją zamówienia złożonego przez Klienta oraz dotyczących technicznych zmian na jego koncie.
f) Wybranie przez Klienta prezentu do realizacji przy kolejnych zakupach jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wysłanie automatycznego przypomnienia mailowego o terminie realizacji.
g) Delikatesy.opole.pl w żadnej sytuacji nie będzie wysyłać emaili z prośbą o weryfikację danych Klienta lub o ponowne zarejestrowanie się na stronie Delikatesy.opole.pl przez podany w wiadomości odsyłacz do strony internetowej. Delikatesy.opole.pl nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje podania przez Klienta danych na stronach internetowych imitujących witrynę Delikatesy.opole.pl

5. Zmiana regulaminu

Delikatesy.opole.pl zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu bez wcześniejszego poinformowania o tym fakcie zarejestrowanych w serwisie Klientów. Wszelkie zmiany obowiązują od daty opublikowania ich na stronie Delikatesy.opole.pl

6. Spory

Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów mogących powstać w wyniku wykonywania postanowień niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy dla siedziby APR Sp. z o.o.. Regulamin opublikowany w dniu 2 stycznia 2012 roku.